GŁÓWNA STRONA .

Szanowni Państwo,

Uzyskanie zezwolenia na pracę czy karty pobytu nie jest tak skomplikowane jak się zdaję!

Nasza firma zajmuje się rekrutacją Cudzoziemców ze wszystkich sektorów gospodarki, oraz oferujemy doradztwo dla firm zatrudniających cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Dzięki nam – Państwo unikną wiele stresujących sytuacji związanych z kompletowaniem i przedłożeniem wymaganych dokumentów i wniosków, a poprzez udzielenie nam stosownych pełnomocnictw oszczędzicie Państwo swój czas.

My nadajemy każdemu zleceniu szybki tok; wszystkie terminy i wymagane dokumenty są przez nas, na bieżąco, sprawdzane i kontrolowane. Każda sprawa jest prowadzona bezbłędnie i tak szybko, jak tylko pozwalają na to regulacje prawne.

Dzięki doświadczeniu oraz znajomości najnowszego orzecznictwa jak również praktyki urzędniczej jesteśmy w stanie podjąć się obsługi każdej sprawy.

 

Uszczegóławiając naszą ofertę zamieszczamy poniżej zakres naszej działalności:

- Legalizujemy pobyt dla cudzoziemców na terenie RP: - przedłużenie wizy na terenie Rzeczypospolitej
- pomoc w uzyskaniu wizy poza granicami Polski, w Polskim konsulacie;
- pomoc w uzyskaniu wizy dla cudzoziemca będącego w Polsce nielegalnie;
- karta Rezydenta UE
- zezwolenia na zamieszkanie(czasowe lub stałe);
- pomoc w uzyskaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie:

  • małżeństwa;
  • zezwolenia na pracę;
  • nauki;
  • i innych przesłanek;

- zezwolenia na osiedlenie się;
- odwołania od decyzji negatywnej Wojewody Mazowieckiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
- tłumaczenia/ usługi tłumaczy przysięgłych wielu języków
- tłumaczenia o charakterze prawnym, ekonomicznym, technicznym i inne.

Legalizacja pracy
- uzyskanie zezwolenia na wykonywanie pracy na terytorium RP przez Cudzoziemca
- uzyskanie opinii z powiatowego urzędu pracy doradztwo prawne

Pomoc prawna, w tym
- rejestracja spółek w krajowym Rejestrze Sądowym,
- rejestracja działalności gospodarczej

Doradztwo administracyjne / pomoc w uzyskaniu/
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- Odpis z Księgi Wieczystej
- Zaświadczenie o nie zaleganiu z US
- Pomoc w uzyskaniu nadania numeru NIP oraz REGON
-Wymiana zagranicznych praw jazdy

Nauka języka polskiego!
Wyszukiwanie mieszkań, domów, szkól.

Do każdej usługi:

– przesyłamy mailem bądź faksem listy dokumentów wraz z wzorami gotowymi do podpisu;
– odbiór dokumentów bezpośrednio u Państwa, lub w Państwa firmie;
– złożenie wniosków w Państwa imieniu w Urzędzie i nadzór nad przebiegiem sprawy;
– kontaktowanie się z Urzędem w Państwa imieniu;
– odbiór dokumentów z Urzędów
– uzyskanie wszystkich „przejściowych” dokumentów takich jak opinia z Powiatowego Urzędu Pracy, wiza tymczasowa (w przypadku nie zachowania terminu załatwiania karty pobytu z winy Urzędu),itp.

– przypominanie o upływających terminach ważności uzyskanych przez nas dokumentów
– informowanie o ważniejszych zmianach w przepisach prawnych związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia
cudzoziemców w Polsce

Gwarantujemy pełną satysfakcję z jakości świadczonych przez nas usług.

Zapraszamy do współpracy.

Jeżeli Państwa zainteresowała jakakolwiek oferta wyżej wymieniona – prosimy o kontakt.